FORT van BEIEREN
Renovatie van de schuur en de brasserie

 

 

afgebroken kasteel
kasteel

wegwijzer
route

hartelijk welkom
home

geschiedenis van het fort
oude fort

 

Goed nabuurschap

Met de aanpalende buur de Nv Fortbeke, sloot de Provincie een ‘recht van opstal’ af. De oude boerderij gekend als ‘Klein Fort van Beieren’ die tot voor een twintigtal jaar door de landbouwer André Vandecasteele gepacht werd, is quasi zoveel mogelijk en ook kunsthistorisch gerestaureerd. Met het pensioen van de laatste pachter, verloor de hoeve met zijn bijgebouwen meer dan twintig jaar geleden zijn landbouwfunctie.

Bij de restauratie werden de authentieke balken en gebinten vakkundig gerestaureerd.

De bvba Hippo-Service, één van de uitbaters van huurkoetsen in Brugge en tevens ook uitgever van het leidinggevend vakblad voor de paardensport Hippo Revue, vond er onderdak voor het stallen van de paarden en het bergen van de koetsen

De hoeve heeft hiermee zijn oorspronkelijk para-agrarische functie conform het BPA opnieuw opgenomen voor het stallen en herbergen van koetspaarden die in Brugge de dagdagelijkse toeristische taak uitoefenen.
De paarden genieten in moderne stallen conform de nieuwe milieuwetgevingen in een eeuwenoud historisch kader hun verdiende rust. Tevens worden de omliggende weiden palend aan het Provinciaal Domein ook opnieuw functioneel gebruikt.
De Provincie legde de parking en toegangsweg naar het Provinciaal Domein aan. De opening van het domein vond plaats in de historisch gerestaureerde schuur en op de binnenkoer van deze hoeve waar de notabelen het domein officieel voor open verklaarden..

Uit het boek ‘De Zwinstreek’ door Luc Devliegher:
We citeren: Gemeneweidestraat 51 - Koolkerke Langgevelhoeve (huis-stal-schuur) waarvan het huis nu gebruikt wordt als stal; waarschijnlijk einde 17de eeuw. Huis met zoldering van moer-en kinderbalken. De hoogkamer was bereikbaar langs een houten spiltrap die naar de zolder doorliep; de beide puntgevels van de hoogkamer en van de schuur zijn met vlechtingen afgeboord. Van de driebeukige schuur is nog één langsgevel van hout; één doorrit. Op een stijl staat:

“SEYD/STEFAENUS VAN/DER STAPPEN DYE/DRONCKE DOODT/VIEL VAN DE/TRAPPEN 1698"

De NV Fortbeke, restaureerde conform het B.P.A deze schitterende langgevelhoeve typisch voor de Brugse polder en de Zwinstreek, om er een cafetaria en een multifunctionele ruimte in te richten. Tevens bouwde de uitbater er moderne publieke toiletten, ook voor gehandicapten. Tijdens de ‘Open Monumentendag’ in 2000 kon men er een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van het Fort van Beieren zien. Ook de natuurgidsen vertrokken er voor hun rondleiding. De cafetaria is in de historische site, functioneel en naar de modernste wetten voor hygiëne en conform de nodige vergunningen gebouwd zodat de bezoekers en wandelaars aan dit nieuwe Provinciaal Domein ook even zalig zullen kunnen komen “afspannen”.

 

Aanzicht van ophet binnenerf opde cafetaria voor en na restauratie.

Met de voltooiing van de werken en de opening van deze gerestaureerde cafetaria bij het begin van de lente in het Fort van Beieren, kunnen de recreanten genieten van een rust-gevende natuurlijke ontspanning. Koolkerke heeft er in ieder geval een stuk groen en een schitterende infrastructuur bij, dat tot voor enkele jaren niet publiekelijk toegankelijk was. . Mark Wentein

Bron: Wandelgids Fort van Beieren
(Er is een wandelgids te koop die uitgegeven werd door de Provincie West-Vlaanderen over het Fort van Beieren en zijn geschiedenis – Info Provinciehuis Boeversbos Dienst Milieu en ruimtelijke ordening – Tel. 050/40 31 11)Brasserie Fort van Beieren
Nv Fortbeke
Gemene Weidestraat 51
-B- 8000 Brugge/Koolkerke
Tel. 050/67 95 86 - Fax 050/34 54 60
e-mail: fortbeke@hippo.be

 

 

- HOME - KASTEEL - ROUTE - RENOVATIE - OUDE FORT -